Mówcy

ŚWINOUJŚCIE 2022:

1. Marek Kamiński – biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce (od roku 2008), absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, doktor nauk teologicznych.
Urodził się w rodzinie zielonoświątkowej, uczestnicząc od dziecka w życiu duchowym Zboru w Słupsku. W roku 1979 doświadczył nawrócenia, został ochrzczony Duchem Świętym i przyjął chrzest wiary. Po ukończeniu szkoły średniej, w roku 1983, rozpoczął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończył w roku 1989, uzyskując tytuł magistra. Po zakończeniu studiów pełnił służbę pastora Zboru w Koszalinie (1989-2009). Równolegle do służby pastorskiej rozwijała się jego aktywność wykładowcy podczas chrześcijańskich konferencji zarówno w kraju jak i za granicą, co miało duży wpływ na późniejszy rozwój jego służby.

W latach 2004-2008 pełnił urząd Zastępcy Prezbitera Naczelnego u boku bpa Mieczysława Czajko.  W roku 2008 został powołany przez Synod Kościoła Zielonoświątkowego na urząd Prezbitera Naczelnego – Biskupa Kościoła. Urząd ten pełni do dnia dzisiejszego.

W roku 2011, po studiach doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych. Tytuł jego dysertacji doktorskiej brzmiał: „Kościół Zielonoświątkowy w latach 1988-2008. Studium historyczno-ustrojowe”. Kontynuacja jego działalności naukowo-dydaktycznej polega na prowadzeniu wykładów na Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie oraz udziale w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Biskup Kamiński jest cenionym przedstawicielem światowego ruchu zielonoświątkowego. W latach 2015-2017 pełnił funkcję Prezydenta Międzynarodowej Społeczności Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Od roku 2012 do chwili obecnej jest członkiem Executive Committee of the World Assemblies of God. W Europie od roku 2015 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Europejskiej Społeczności Zielonoświątkowej (Pentecostal European Fellowship).

2. Leszek Mocha
Leszek Mocha, lat 60, absolwent The International Biblie Training Institute w Burgess Hill  (Anglia). Duchowny Kościoła, ordynowany na prezbitera w roku 1988 przez prezb. Michała Hydzika, ówczesnego zwierzchnika polskich zielonoświątkowców i osobistego mentora, w asyście prezb. Grzegorza Ilczuka i Mariana Suskiego.

Pastor Zboru „ Oaza” w Jastrzębiu Zdroju (od 1987), dyrektor Misji Krajowej (1987 – 2000),  prezb. okręgowy okręgu południowego, a tym samym członek naczelnej rady kościoła (2004 – 2008). Przez ostanie 12 lat członek PNRK. Obecnie rozpoczął piątą kadencję w Radzie Kościoła, należy więc od wielu lat do ścisłego kierownictwa Kościoła.

Z powołania ewangelista, usługuje na ewangelizacjach i w naszym w kraju, i na wielu kontynentach. Jest również cenionym pastorem nie tylko w lokalnej wspólnocie, a także nauczycielem, wykładowcą  Krakowskiego Seminarium Biblijnego oraz Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Mimo różnych form posługi, główne powołanie jest zauważalne bez trudu. Jak powiedział kiedyś jeden z jego przyjaciół, zawsze kończy jako ewangelista.

Mottem życia, a tym samym zwiastowania jest Słowo: „ On swą potężną, działającą w nas mocą, jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, co Go prosimy lub co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.” (Ef 3, 20). Wynika stąd jego troska o głoszenie Ewangelii wśród znaków i cudów, a w centrum nauczania – Osoba Ducha Świętego. Zachęca więc chrześcijan, aby modlili się o napełnienie Mocą, wierzy bowiem, że do każdego wierzącego skierowana jest ta obietnica.

Od 2010 roku jest zaangażowany misyjnie  w Indiach. Odwiedził ten kraj już dziesięć razy, usługując na ewangelizacjach oraz na konferencjach pastorów i liderów. Zabiega o środki na wspieranie sierot i rodzin pastorskich. Był inicjatorem wybudowania dwóch sierocińców „Betezda” w tym państwie.

Leszek Mocha od początku służy wraz z żoną Małgorzatą, z domu Hydzik, która jest odpowiedzialna za życie muzyczne w „Oazie”. Mają dwie pełnoletnie córki – Kamilę i Oliwię.

W wolnych chwilach słucha muzyki, sporo czyta, pasjonuje się piłką nożną, lubi też dobry film.

3. Dominik Jaworski 

Pastor Betanii Szczecin, rewitalizowanego kościoła wielopokoleniowego, gdzie służy od 2001 roku. Ceniony wśród pastorów i kochany przez ludzi. Strateg i praktyk. Jego zamiłowanie do angażowania Kościoła w misję i pracę społeczną zaowocowało wieloma praktycznymi projektami mającymi wpływ na życie wielu osób w kraju i poza jego granicami.

4. Sławomir Jagieła
Jest pastorem Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie, który wraz z żoną Krystyną rozpoczęli zakładać w 2005 roku oraz dyrektorem projektu zakładania zborów „700 miast”. Charyzmatyczny  lider i przywódca, którego marzeniem jest widzieć powstające ewangeliczne wspólnoty głoszące Ewangelię i przemieniające oblicze Polski. Ojciec Tymoteusza, Magdaleny i Filipa.

5. Krzysztof Flasza
U
rodzony w 1974 roku w Białymstoku, od 30 lat nawrócony. Szczęśliwy mąż Arlety, odpowiedzialny ojciec dwójki córek: Noemi i Leny, od 17 lat pastor zboru Dobra Nowina w Białymstoku. Prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego. Zakochany w Jezusie i Jego lokalnym Kościele. Powołany, by przygotowywać świętych do dzieła posługiwania. Oddany wizji by w województwie podlaskim powstało jak najwięcej lokalnych zborów.

 

6. L

7. M

 

Dodaj komentarz