Zamówienia nagrań

LINK DO FORMULARZA

https://bit.ly/3hNAQSw

Zapy­ta­nia, infor­ma­cje tech­nicz­ne:

multimediakongres@gmail.com